• schuimparty Hepapolos kermis Heel

  • AED cursus

  • Eerste Hulp Bij Ongelukken

  • EHBO bij evenementen

  • Geslaagden jeugd EHBO-B 2018

  • EHBO cursus

  • Jozefrun 2017

  • Schuttersfeest Thorn 2016

Copyright 2023 - EHBO Heel

Ontstaan

Hoe het allemaal begon.

EHBO Heel is in de 50 -er jaren mede ontstaan uit de behoefte dat er toentertijd een rampen / hulpplan opgesteld diende te worden.

Al eerder in 1952 gaf dr. Verstraelen een EHBO cursus aan de zusters van Huize Klein Bethlehem, waaraan ook enkele dorpsbewoonsters konden deelnemen. Het examen was niet officieel, maar werd door dr. Verstraelen, onder het toeziende oog van burgemeester Bongaerts en pastoor Kengen afgenomen.

 

Later, in 1956, na de oprichting van de EHBO-vereniging, wilden enkele van deze dames alsnog officieel examen afleggen, maar dat mocht in eerste instantie niet omdat er toen een cursus werd gegeven alleen aan mannen. Daar mochten geen dames bij zijn. Uiteindelijk is dit toch goed gekomen.

De eerste cursus tot het behalen van het EHBO diploma werd gegeven in café Veggelers. Er werd geoefend in Huize St. Joseph, café Gijsen, in een klaslokaal van de jongensschool achter het oude gemeentehuis, in de bakkerij van huize St. Joseph, café Kocken, het gemeenschapshuis en tegenwoordig in het Cultureel Centrum Don Bosco.

Om de financiën op peil te houden werden er tal van acties georganiseerd: verkoop van asbakken, bierglazen, pennen, SUS-loten, verzamelen van Persil-emmertjes. Er werden kaart- en kienavonden gehouden. We organiseerden een autocross, in het veld gehouden, die letterlijk veel stof deed opwaaien, en er werd in 1971 een wielerwedstrijd georganiseerd. Jaarlijks wordt nog steeds de pleisteractie gehouden.

In de jaren 60 werden veel prijzen gehaald op de rayon- en districtwedstrijden. 1960 en 1966 waren hiervan hoogtepunten. Toen werd de afdeling Heel kampioen van Limburg en speelde mee op de landelijke kampioenswedstrijden.

Op 20 november 1973 ging de prijzenkas van onze vereniging bij het uitbranden van ons clublokaal (toen café Hendriks) geheel verloren. De schade voor de vereniging: 23 grote en kleine bekers, 16 medailles, 4 plaquettes, 3 vaantjes, een lauwerkrans en verder al het EHBO lesmateriaal.

Behalve individuele eerste hulp bij ongelukken, verlenen de leden van de EHBO ook assistentie bij festiviteiten in en buiten het dorp zoals volleybal- en handbalwedstrijden, wielrennen, muziekfeesten, schuttersfeesten, bij de seniorenvereniging en EHBO les op de basisscholen

Al jaren, vanaf het begin is de EHBO de gehele week aanwezig tijdens KinderVakantieWerk. In 2005 was EHBO Heel voor het eerst aanwezig bij de geneeskundige hulpverlening tijdens het OLS in Wessem. In 2006 en 2009 waren we ook weer van de partij tijdens het OLS in Stramproy en Neer. Tijdens dit soort evenementen wordt er steeds meer samengewerkt met het Rode Kruis en andere EHBO verenigingen.

Als je terug kijkt naar al die jaren EHBO, dan zie je dat er binnen de EHBO een verschuiving van de manier van handelen heeft plaats gevonden. in de jaren 50 was het vervoer van slachtoffers nog niet zo goed geregeld als tegenwoordig. Niet iedereen had een telefoon laat staan een mobiele telefoon. Het duurde dan ook vaak een hele tijd voordat de professionele hulpverlening gewaarschuwd kon worden en vervolgens ter plaatse was. In de tussentijd was men aangewezen op de Eerste Hulp verlener. De nadruk van eerste hulp verlening lag toen nadrukkelijk op verbinden en vervoer. In de loop van de tijd is dit allemaal veranderd. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een mobiele telefoon en is een ambulance binnen 20 minuten op de plaats van het ongeval. Het vervoeren van een slachtoffer door een EHBO-er is hierdoor vaak niet meer nodig.

Ondanks de korte aanrijtijd van de ambulance komt deze bij een circulatiestilstand vaak te laat. Hiervoor zijn de EHBO-ers nog belangrijker geworden. Denk hierbij aan de eerste 6 minuten die cruciaal zijn bij een circualtiestilstand.

f t g m