• schuimparty Hepapolos kermis Heel

  • AED cursus

  • Eerste Hulp Bij Ongelukken

  • EHBO bij evenementen

  • Geslaagden jeugd EHBO-B 2018

  • EHBO cursus

  • Jozefrun 2017

  • Schuttersfeest Thorn 2016

Copyright 2023 - EHBO Heel

IKK 1 januari 2018: Verplicht EHBO voor kinderopvang


Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.

Niet alle certificaten en diploma's voldoen aan de IKK verplichting (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Alleen de certificaten en diploma's vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis. Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis wordt door het ministerie erkend als een geldig EHBO-certificaat voor de gehele kinderopvang.
Diploma Eerste Hulp

Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen is onderdeel van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Op dit moment loopt bij het ministerie van SZW de aanvraag ter goedkeuring van het Diploma Eerste Hulp, waarbij iemand met het Diploma Eerste Hulp voldoet aan de IKK-verplichting voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 
 
f t g m